Hamnkritik baserades på fel lag

Efter olyckan i Helsingborgs hamn i november där en besättningsman dog och flera skadades riktade Sjöfartsinspektionen skarp kritik mot såväl rederiet som Helsingborgs hamn. Men nu visar det sig att Sjöfartsinspektionen har hänvisat till fel lag.

– När väl dammet hade lagt sig efter olyckan och vi började titta på juridiken upptäckte vi att lagen inte är tillämplig på den här båten, säger Mats Rosander, trafikchef vid Helsingborgs hamn.

Och haveriutredaren Sten Andersson vid Sjöfartsinspektionen ger hamnen rätt.

– Det är lite pinsamt att jag har pekat på fel föreskrift, säger han.

Mätte inte luften
Olyckan i Helsingborgs hamn i höstas där en person omkom och tolv skadades, berodde på att man inte mätt luften innan man gick ner i lastutrymmet som var lastat med pellets som kan utveckla giftiga gaser.

Gäller bara bulkfartyg
I utredningen efter olyckan har sjöfartsinspektionen hänvisat till en lag som gäller bulkfartyg men eftersom Saga Spray tekniskt sett inte är ett bulkfartyg, måste de nu ta tillbaka delar av kritiken mot Helsingborgs hamn.

Regelverk ses över
I efterhand är båda parter rörande överens om att det är lasten som är farlig oavsett vilket fartyg den kommer på och i Helsingborgs hamn har man skärpt rutinerna efter olyckan. Sten Andersson på Sjöfartsinspektionen konstaterar att hamnen skött sig bra och att de själva nu får utreda luckan i lagen.

– Vi kommer nu att se över våra föreskrifter och se hur vi kan hantera den här situationen och täppa till hålet i föreskriftsarbetet som finns, säger Sten Andersson på Sjöfartsinspektionen.