Riktlinjer för bussreklam görs om

Efter många turer kring reklamen på Skånetrafikens bussar, exempelvis sedan Sverigedemokraterna köpt reklamplats, går nu nämnden för kollektivtrafik tillbaka till de ursprungliga direktiven för reklam.

Nämnden för kollektivtrafik inom Region Skåne hade på måndagen möte där man bland annat diskuterade frågan om reklam på de skånska bussarna.

Många diskussioner
Diskussionerna har varit många sedan exempelvis Skåne partiet och Sverigedemokraterna annonserat på bussarna. Trots att annonstexterna i sig inte har innehålllit något stötande fanns hänvisningar till hemsidor med invandrarfientligt budskap.

Ansvarar inte för hänvisade sidor
Skånetrafiken har nu beslutat att man inte kan ta hänsyn till innehållet på hemsidor som annonsörerna hänvisar till. Detta grundar sig på att länsrätten slagit fast att det strider mot lagen. Men enligt Lars-Ingvar Ljungman, ordförande för kollektivtrafiknämnden innebär det inte att det är fritt fram för vem som helst att annonsera och hänvisa till hemsidor.

Tillåter inte rasistiskt innehåll
Skånetrafiken kommer inte att tillåta annonser som kan uppfattas som rasistiska, stötande eller svårförenliga med de regler som gäller i samhället. Detta för att man inte vill att passagerare ska känna sig illa till mods och för att man inte vill förlora potentiella annonsörer som inte sympatiserar med sådana åsikter.