Snabbt beslut om ESS krävs

Inom kort väntas regeringen bestämma sig för om man vill satsa på att få den stora Europeiska neutronforskningsanläggningen, ESS, till Sverige och Lund. Och för projektet kan det vara avgörande att få ett snabbt beslut från regeringen.

- Jag tror att det är viktigt att man kommer först. Det är en psykologisk sak när man ska ut och förhandla med de andra som vill ha anläggningen, säger projektledare Karl-Fredrik Berggren.

Finansieringen sker tillsammans med de länder som vill vara med i projektet, men det land som bygger anläggningen får betala en större summa.

För Sveriges del skulle det handla om tre miljarder kronor under tio år om anläggningen hamnar här. Det finns flera länder i Europa som visat intresse för anläggningen bland annat Ungern och Storbritannien.

Men just nu är det Bilbao i Spanien som är den största konkurrenten.

Projektet för att få anläggningen till Lund har i nuläget en löpande kostnad på runt fyra miljoner kronor per år. Pengarna kommer från universitetet i Lund, vetenskapsrådet, Lunds kommun och Region Skåne.

Man har hållit på sedan 2002 och Karl-Fredrik Berggren anser att ett regeringsbeslut nu måste till för att kunna motivera fortsatta satsningar. Pengarna har hitintills använts till löner och utredningar som har med projektet att göra, men nu börjar man också rekrytera kompetens till anläggningen trots att man inte vet om den hamnar i Sverige.

- Det är ju en stor samling av kompetenta forskare och expert som måste rekryteras och vi måste försäkra oss om dem nu, säger Karl-Fredrik Berggren.