Legionellasmitta på Trevnaden

Av en ren slump har man upptäckt legionellabakterier i varmvattnet på Trevnadens vårdboende Södra Innerstaden i Malmö. Hittills har inga vårdtagare eller personal på boendet visat tecken på smitta eller symptom, men man vet inte hur länge bakterien har funnits i vattnet

– Det var en slump att vi bestämde oss för att ta vattenprover här, säger Carina Ekman, enhetschef på vårdboendet.

Orsaken till att man ens tog vattenprovet som visade sig innehålla bakterien, var att en anhörig till en av vårdtagarna insjuknat i legionärssjukan. Men den anhöriges sjukdom har ingenting med smittan på vårdboendet att göra, utan bakterien på boendet har förmodligen att göra med att vattnet i kranarna inte var tillräckligt uppvärmt.