Malmö aktuell för polishögskola

På onsdagen presenterades en sammanfattning av den utredning som gjordes uppdrag av den tidigare regeringen, men stoppades av den nya, om hur polisutbildningen ska kunna infogas i högskolesystemet. Fyra orter för en framtida polishögskola föreslås; Malmö, Borås, Dalarna eller Karlstad.

Utredningen har gjorts av Agneta Stark som är rektor för högskolan i Dalarna. Några av de mål som finns i polisutbildningen är att man skall bli bättre på att rekrytera kvinnor och personer med annan etnisk bakgrund.

– Där har det spelat roll om man varit bra på det förut, bland annat har Malmö Högskola varit mycket bra på det, säger Agneta Stark.

Rektorn för högskolan i Dalarna Agneta Stark har hållit i en utredning om hur polisutbildningen skall kunna infogas i högskolesystemet.  I december la den nya regeringen ner utredningen och Agneta Stark fick i uppdrag att göra en sammanställning av materialet som nu presenterats.

Oavsett vad som händer med den ofullbordade utredningen har det varit ett stort intresse för hennes arbete som bland annat skulle föreslå var en ny polisutbildning skulle kunna lokaliseras, där bland andra Malmö högskola har anmält sitt intresse.

Agneta Stark förordar fyra orter Högskolan i Borås, Högskolan Dalarna, Karlstads universitet och Malmö högskola.