Höga blyhalter i Landskrona

Halterna av bly i Landskrona är dubbelt så höga som EU:s rekommenderade gränsvärden. Det visar prov taget på grönkål. Men som Landskronabo behöver man inte oroa sig för annat än grönkålen.

– Från 2003 är halterna stigande. Samtliga värden är på eller över gränsvärdet, säger Håkan Ärnflykt, ställföreträdande miljöchef på Landskrona kommun.

Den genomgående trenden för tungmetallerna är att halterna av minskar i Landskrona. Men det gäller inte bly. Halten bly mäter man i grönkål, eftersom det är en växt som samlar upp mycket av den metallen. 2006 var halten 0,73 milligram per kilo, mer än dubbelt så mycket som EU har satt som gränsvärde.

Enligt Länsstyrelsen finns dock inget att klaga på när det gäller Boliden Bergsöes rening. Utsläppen är geografiskt sett begränsade. I grannkommunerna är halterna inte alls lika höga.