Skånehamnar kämpar för prioritering

De skånska hamnarna kämpar just nu för sin framtid. Regeringen kommer i år att välja ut mellan åtta och tio hamnar i Sverige som ska bli prioriterade. I dagarna besöker regeringens representanter fyra skånska hamnar. Att tillhöra de utvalda kan bli avgörande för hamnarnas framtid.

Om man kommer med i de utvaldas skara kan man räkna med rejäla satsningar på infrastrukturen, det vill säga utbyggnader av vägar och järnvägar som ska underlätta transporter till och från hamnen.

Statens förhandlare i hamnfrågor Bengt-Owe Birgersson kommer i dagarna att besöka Trelleborgs, Helsingborgs, Malmös och Ystads hamnar för att se om de platsar för att bli prioriterade.

Att ingen av de fyra skånska hamnarna som får besök skulle bli prioriterad är osannolikt.

Om man bara tittar på den totala vikten gods som passerar hamnarna så är alla fyra bland Sveriges tio största. Men det i sig är ingen garanti för att man kommer bli utvald, och innan han lämnar in sin rapport till regeringen i oktober så vill Bengt-Owe Birgersson inte avslöja hur han resonerar.