Fosieföretag fortsätter att växa

Träsnidaren Henning Eklund i Malmö fick för drygt 40 år sedan i uppdrag av två professorer på Tandläkarhögskolan att snida till en trekantig tandsticka. Av detta har det blivit två fabriker på Fosieområdet i Malmö med 120 anställda och export över hela världen.

Tepe tillverkar även tandborstar och interdentalborstar. Utlandssatsningen som startade 1997 har gått bra, idag går två tredjedelar på export. Nu startas ett nytt dotterbolag i Holland.