Lund satsar mest av kandidaterna för att bli kulturhuvudstad

Av de svenska städer som satsar på att försöka bli kulturhuvudstad 2014, är Lund den stad som lägger ner överlägset mest pengar på projektet. 52 miljoner kronor har än så länge avsatts, och det är mer än dubbelt så mycket som Umeå, som satsar näst mest.

– Det är mycket pengar samtidigt är det en medveten satsning från Lunds sida med tanke på att vi vill utveckla kulturlivet. Det är en ambition att på olika sätt markera att vi vill vara en kulturhuvudstad, säger Gösta John Bredberg (fp), ordförande i kultur- och fritidsnämnden i Lund.

Satsar 52 miljoner
Fram till 2009, ungefär då det blir klart vem som får bli kulturhuvudstad 2014, har Lund kommun alltså avsatt 52 miljoner kronor, och därefter behövs påfyllning med mer pengar. Umeå är den stad som efter Lund satsar mest. Där lägger man 25 miljoner kronor på projektet, men de pengarna ska då räcka ända till 2011.

Andra tillsätter inte något
De andra konkurrenterna som P4 Radio Malmöhus kontaktat, Kalmar och Norrköping, genomför projektet inom ordinarie verksamhets budget eller skjuter till under miljonen. Gävle, som ännu inte klubbat om man ska kandidera, föreslås lägga 5,5 miljoner kronor under tre år.

Bred kultursatsning
Men Gösta John Bredberg tycker inte Lund behöver bry sig om de andra städerna.

– Vi har inte studerat strategierna hos våra konkurrenter även om vi följer vad de gör. Vi ser den här satsningen som en process som går ut på att stimulera hela kulturlivet i Lund, oavsett om vi blir kulturhuvudstad eller inte, säger han.

Omfattande besparingar i år

Pengarna är låsta för projektet, och det samtidigt som kultur- och fritidsnämnden i Lund måste göra omfattande besparingar i år. Bland annat föreslås det att man sparar in på fritidsgårdar och stadsdelsbibliotek.