Stort intresse att pröva vårdnadsbidrag

Regeringen öppnar nu för kommunala vårdnadsbidrag. Och flera borgerliga skånska kommuner ligger i startgroparna.

Vid en rundringning som P4 Radio Malmöhus gjort svarar de styrande i Höganäs, Kävlinge, Landskrona, Lund och Vellinge att man är positivt inställd till förslaget.

– Vi har märkt att det finns ett intresse och därför tycker vi att det är intressant att pröva det. Vi har en mental beredskap på att dra igång så fort det är möjligt, säger Ulf Bingsgård (m), kommunalråd, Trelleborg.

Tidigast vid årsskiftet
Tidigast kan det bli aktuellt den första januari nästa år. Förslaget innebär att föräldrar får 3 000 kronor i månaden skattefritt eller 4 000 kronor efter skatt om de väljer att lösa barnomsorgen på annat sätt.

Ulf Bingsgård vill lyfta fram möjligheten för föräldrarna att själva få bestämma.

– Det är upp till respektive familj att bestämma och göra avvägningen om man är beredd att ta ut bidraget eller inte. Vi kommer inte trycka på från kommunens sida, det är en öppning, säger han.

För lite pengar
Bland småbarnsföräldrarna i Trelleborg är reaktionerna blandade. Många tycker det är en bra idé att de får vara hemma mer med sina barn. Men 3 000 kronor i månaden är lite pengar och många tycker inte att bidraget räcker till.

– Det täcker tyvärr inte alla våra kostnader men hade det gjort det hade jag gärna utnyttjat det, säger Camilla Thunblad.

Drabbar låginkomsttagare
Kritiken mot vårdnadsbidraget är hård från oppositionen. Bland annat menar man att det bara är föräldrar med redan god inkomst som kan klara sig på 3 000 kronor. De menar också att den kommunala barnomsorgen blir lidande.

– Jag hoppas att jag kommer kunna utnyttja det. Det är en stor möjlighet att kunna få vara hemma längre med sina barn. Det händer så mycket när de är små och tiden går fort, säger Lotta Leandersson som snart börjar jobba efter att ha varit mammaledig med sin son Anton.