Även hästar behöver tandläkare

På andra håll i världen är hästtandvård stort och nu finns det ett par utbildade hästtandläkare i Sverige. Oftast handlar det om att fila ner hästens tänder, något som kan behöva göras en gång om.

- Man kan göra det mer komfortabelt för hästen, ta bort vassa kanter som skapar sår . Då kan hästen tugga bättre och tillgodogöra sig maten bättre. Och då kan den även ridas bättre, säger Magnus Lundahl, hästtandläkare i Krika.