Alfa Lavals värmeväxlare heta

På Lundaföretaget Alfa Lavals ökar försäljning av värmeväxlare som används vid framställningen av etanol. Förra året hade Alfa Laval en tre gånger så stor försäljning av värmeväxlare i USA som året innan.

- Man är noga med att all överskottsvärme återvinns. Huvuddelen av komponeneterna tillverkas i Lund, sedan monteras de i USA, säger Ulf Granstrand från Alfa Laval.