Även Trelleborg vill ha högskolecampus

Trelleborg har ambitioner att bli en högskolestad. Precis som i Helsingborg vill man nu samarbeta med ett etablerat universitet eller en högskola och skapa ett campus i staden.

– Framför allt handlar det om att ge trelleborgarna en möjlighet att sänka tröskeln för att ta första steget in i en eftergymnasial utbildning, säger moderaten Lars Mikkelä, vice ordförande i gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

I Sverige har 21 procent av invånarna en eftergymnasial utbildning som är längre än tre år, men i Trelleborg är det bara 13 procent som har en sådan utbildning. Med hjälp av ett campus i staden så vill alltså gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden höja den siffran.

Man sneglar lite på Helsingborg som idag har ett campus i samarbete med Lunds universitet, men Lars Mikkelä kan se fler samarbetspartners än Lund för ett framtida Campus Trelleborg.

– Jag vill inte att vi ska låsa oss där, utan där tycker jag att de blivande studenternas behov ska vara det som styr, säger han.