Större barngrupper i skolan i Tomelilla

Det blir de små barnen som drabbas hårdast, när Tomelilla kommun genomför stora besparingar inom skolan. Det menar facket efter att förhandlingarna om nedskärningar är klara.

– Besparingarna sker inom förskoleklass till och med årskurs sex. Det innebär att det blir större klasser, säger Per-Daniel Olsson, kommunombud för Lärarnas riksförbund.

I höstas varslade Tomelilla kommun 45 personer inom skolan om uppsägning. Förhandlingar som varat i ett drygt halvår innebär dock att antalet till slut hamnar på 25-30 tjänster som försvinner.

På högstadieskolan Kastanjeskolan är lärarminskningen en anpassning till ett minskat elevantal de närmaste åren, och inom vuxenskolan beror nedskärningen på minskat statsbidrag till Komvux. För de lärare som blir kvar i skolan i Tomelilla riskerar arbetsmiljön att försämras.

– De som blir kvar får ju till viss del byta arbetsplatser, och det är också många elevgrupper som kommer att möta en ny lärare efter sommarlovet, säger Per-Daniel Olsson.