Klimatet oroar malmöbor

Många malmöbor känner oro inför klimatförändringarna. Det visar en sifoundersökning som Sveriges Radio har låtit göra.

Av de 63 personer i Malmöområdet som deltog i undersökningen svarade 23 procent att de är mycket oroliga över klimatförändringarna och nästan hälften av de tillfrågade sa att de är oroliga.

–Jag tänker på kommande generationer och då känner jag oro, säger Ove Johansson, handlare på Lilla Torg i Malmö.

Totalt har 1000 personer deltagit i Sifoundersökningen om klimatförändringarna. Malmöbornas svar ligger i stort sett i linje med svaren från övriga delar av landet.

De som har deltagit i undersökningen har förutom att värdera sin oro också berättat om vad de själva gör för att minska koldioxidutsläppen. Många säger att de använder bilen mindre och hela 56 procent av deltagarna i Malmöområdet säger att de källsorterar. Motsvarande siffra för riket i stort är 45 procent.

–Jag sortera allting och försöker undvika så mycket utsläpp som möjligt. Bilen släpper ju ut en hel del, tyvärr, säger Agneta Svensson, malmöbo.