Välj själv var du vill söka vård

Region Skåne vill införa en ny primärvårdsmodell liknande den som används i Halland. Enligt förslaget ska patienterna fritt få välja var de söker vård, men det ska alltid vara hemmavårdcentralen som betalar kostnaderna för vården. Initiativet har redan mött kritik av bland annat Distriktsläkarföreningarna i Skåne.

I den nya primärvårdsmodellen Vårdval Halland, som de skånska politikerna nu vill ta efter, ska alla patienter välja en vårdcentral om de inte gör det blir de tilldelade den vårdenhet de besökt flest gånger eller en enhet i sitt närområde.

Därefter kan patienterna välja fritt mellan alla de vårdgivare som blivit ackrediterade eller godkända. Men hemenheten ska alltid betala för sina patienter även om de faktiskt får vård någon annanstans.

Förslaget att införa en form av vårdval Halland i Skåne har väckt skarp kritik. Forskare från Lund har varnat för att kopiera modellen innan den hunnit prövas ordentligt. Distriktsläkarföreningarna i Skåne menar att politikerna angriper problemen i primärvården på fel sätt.

Det behövs fler läkare och större resurser, inte en ny vårdmodell skriver representanter för distriktsläkarföreningarna i en debattartikel i Sydsvenskan.

– Vi är måna att ha Distriktsläkarföreningen med oss. Och eftersom vi vill ha fler läkare och bättre arbetsmiljö så kommer det att kosta mer pengar, säger Henrik Hammar (m), ordförande i Skånes hälso- och sjukvårdsnämnden.