Kommunal verksamhet läggs ut i Staffanstorp

På måndagen presenterade den styrande borgerliga treklövern i Staffanstorp sitt förslag på att lägga ut ett antal kommunala verksamheter på entreprenad. Redan den 1 januari 2009 vill de borgerliga att en privat entreprenör ska driva det särskilda boendet Magnoliagården.

Det trots att socialnämndens ordförande Stefan Möller som har representerat moderaterna i den kommission som har lagt förslaget på privata entreprenader.

Det trots att socialnämndens ordförande Stefan Möller, moderaterna, menar att Magnoliagården fungerar alldeles utmärkt redan idag.

- Man har en uppfattning att man bara lägger ut det man själv inte vill ha. Men Magnoliagården är en bra verksamhet om en entreprenör har all möjlighet att driva på ett bar sätt, säger Stefan Möller.

Enligt det förslag som presenterats ska privata aktörer i första hand få lägga bud på driften av städning, LSS-vård, och äldreboenden. Den politiska majoriteten vill också fortsätta att utreda möjligheterna att låta privata aktörer driva biblioteket, badet och musikskolan. Totalt berörs ungefär 400 anställda av de planerade förändringarna.

Tanken är att införa ett kundvalssystem i Staffanstorp 2011, det betyder att till exempel äldre i behov av särskilt boende ska få en viss summa pengar av kommunen, sedan ska de kunna fråga runt på de olika boendena vad de får för de pengarna.

För att kunna använda den här typen av system krävs det att olika aktörer bedriver äldrevård, menar Stefan Möller. Att lägga ut Magnoliagården på entreprenad är ett försök att skapa den konkurrens som behövs för att införa kundval