Helsingborg kan ta fler nordvästpatienter

Helsingborgs akutmottagning skulle klara att ta hand om alla akutpatienter i Nordvästskåne nattetid. Det menar Sven Oredsson, chef för akutcentrum i Helsingborg, med anledning av diskussionen om att Ängelholms akutmottagning skulle ta emot patienter från Helsingborg.

Ängelholms akutmottagning har för få patienter nattetid för att det ska vara lönsamt att ha öppet på natten. Ett förslag som diskuteras är därför att patienter från Helsingborg som behöver vård på natten skulle kunna skickas till Ängelholm istället.

– Min spontana reaktion är att det inte rimmar med medicinsk säkerhet. Det skulle innebära att vi från Helsingborg skickar sjuka patienter till ett mindre lasarett med mindre resurser med risk för att patienter måste komma i retur, säger Sven Oredsson, chef för akutcentrum i Helsingborg.

Han tror istället att Helsingborg har tillräckligt med resurser för att ta hand om alla sjuka patienter i Nordvästskåne nattetid.