Förlikning i diskrimineringsmål

Förhandlingen i Malmö tingsrätt om påstådd diskriminering mot ett stort antal romer som nekats plats på Sibbarps camping i Malmö för några år sedan avbröts nästan genast. Efter bara en dryg timmes förhandling kunde parterna enas om en förlikning.

Om det verkligen var diskriminering när den förre detta arrendatorn till Sibbarps Camping i Malmö vägrade släppa in ett sällskap på 27 romer i juli 2004 kommer aldrig att bli klargjort. Parterna nådde idag en förlikning som innebär att den före detta arrendatorn ska betala sammanlagt 200 000 kronor till romerna.

– Min huvudman är äldre och har haft problem med hälsan. En fortsatt process hade säkert nått ända till Högsta domstolen och det hade inneburit att det inte kommit ett slutgiltigt avgörande på sex till sju år. Men förlikningen innebär inte ett erkännande av diskriminering, säger advokat Bertil Hallberg som företräder den före detta arrendatorn

Det är diskrimineringsombudsmannen, DO, som drivit målet för romernas räkning. DO krävde ett skadestånd på 675 000 kronor, men nöjde sig alltså med 200 000.

– Vår anmälare är nöjd med förlikningen, säger Anders Wilhellmsson, jurist hos DO.