Malmö stad satsar på miljö

Malmö stad ska få en ny resepolicy som tar mer hänsyn till miljön. Den nuvarande policyn från 1995 går ut på att de anställda ska resa så billigt som möjligt.

–Vi anställda inom Malmö stad ska, om vi behöver resa, göra det på ett säkert, miljöanpassat och effektivt sätt, säger Linda Herrström, som är ansvarig för arbetet med att ta fram nya riktlinjer för miljöpolicyn.

Tanken är att policyn ska ge stöd åt olika åtgärder som kan minska negativ miljöpåverkan. Linda Herrström hoppas till exempel på att kunna skapa en pool med tjänstecyklar på stadshusets innergård för att minska antalet korta, onödiga bilresor. Förra året var summan av koldioxidutsläppen från vägtrafiken i Malmö över 500 000 ton.

–Vi har i ett lokalt mål sagt att vi ska minska koldioxidutsläppen med 25 procent från 1990 fram till år 2010. Vi har istället ökat utsläppen. Det handlar om att biltrafiken blivit intensivare, säger Max Hanander.