Kamp om Region Skånes vårdbesparingar

Region Skåne var i år ovanligt sent ute med sin budget och det tvingar sjukhusen i länet till större nedskärningar. Ledningen för Universitetssjukhuset i Lund har lagt ett förslag på att skära ner personalstyrkan med mellan 400 och 500 anställda för att klara av Region Skånes besparingskrav i år.

– Vi ska nu spara 210 miljoner på sex månader. Eftersom halva året snart har gått kan det bli många fler som tvingas gå, säger Ingela Grahn, representant för Vårdförbundet.

Total i Skåne ska 700 miljoner sparas i år inom vården. 210 ska sparas i Lund. Lunds sjukhusledning föreslagit att man ska spara genom att lägga ner resursteamet där ett 70-tal sköterskor jobbar idag med att hoppa in i olika verksamheter där de behövs och att man ska minska övertiden och den betalda jourtiden.

Drygt 950 anställda på Lunds Universitetssjukhus har skrivit på en protestlista mot det förslaget. På onsdagen diskuteras förslaget i MBL-förhandlingar.

Vårdförbundet föreslår istället att man skär ner på läkemedelskostnaderna. Att sjukhuset i större utsträckning beställde hem endosförpackningar istället för stora mängder medicin som lagras.

Vårdförbundet föreslår också att man schemalägger läkarnas jourtid som idag tas ut som övertid och därför kostar mycket.