Rapsdiesel kan snart göras i Eslöv

Länge har i stort sett all raps i Skåne skickats till Karlshamn för att bland annat förvandlas till matolja. Men nu hoppas åtta lantbruksföretag i Eslövstrakten kunna börja tillverka rapsdiesel på en egen anläggning. Just nu ligger ansökan hos Miljödomstolen.

- Det är ett lokalt koncept där vi har egen rapsodling, pressar rapsfrön till rapsolja och sedan gör rapsdiesel av oljan, berättar projektledaren Claes Ramel.

Tanken är även att sälja det färdiga drivmedlet till lokala åkerier, kommuner och lokaltrafiken.

Lokalen på Slättängs gård sydväst om Eslöv finns redan men behöver byggas om, och fortfarande saknas det tillstånd från miljödomstolen som krävs för att planerna ska bli verklighet.

Tillsammans har de åtta lantbruksföretagen som är med i projektet 9000 hektar mark, idag odlas raps på ungefär 10 procent av dem. Ett hektar raps ger ungefär 1200 liter biodiesel. Vanlig diesel innehåller idag en viss andel av det miljövänliga alternativet men pumpar med ren rapsdiesel är fortfarande ytterst sällsynta.

- Det är en marknad som behöver byggas, förklarar Claes Ramel.