Många anmäler råttor via nätet

Allt eftersom ökar nu antalet råttanmälningar via internet till Malmö stad. Sen i februari har det kommit in omkring 80 anmälningar om råttor som setts på stan. Anmälningarna hjälper nu till att kartlägga var djuren håller till.

–Här är ett litet hål, det är lite större än två centimeter och det klarar råttan lätt att ta sig igenom, berättar Göte Sernbo på vattenverket i Malmö när P4 Radio Malmöhus ger sig ut på stan tillsammans med honom.

Göte Sernbo är en av dem som samlar in alla anmälningar som kommer in till Malmö stad via internet. Anmälningarna vittnar om att flest råttor har setts i Limhamn och i centrala stan. Det är dels på grund av att vattenverket har sitt kombinerade avloppsledningsnät där, men även för att det är där som flest människor rör sig. Och där flest människor rör sig finns också matrester, som råttorna tar.

Till sommaren kommer en rapport om råttornas nästen i Malmö att sammanställas, för att man sen ska kunna kontakta berörda fastighetsägare.

–Råttornas naturliga miljö är hål i plantering eller i marken, där trivs de bäst och förhoppningsvis kan de här hålen tas bort och då kommer vi att få mindre problem med råttor i Malmö tror jag, säger Göte Sernbo.