Sjölin slutar på länsstyrelsen

Länsstyrelsens internrevisor Tommie Sjölin, som är tagen ur tjänst sen han kritiserats för en rapport han gjort om en av myndighetens chefer, slutar. Länsstyrelsen och Sjölin har nått en överenskommelse.

–Jag får tio månaders full lön och därefter ett avgångsvederlag. Hur mycket pengar det handlar om vill jag inte uttala mig om, säger Tommie Sjölin till P4 Radio Malmöhus.

Det var i mars i år som Tommie Sjölin tvingades lämna ifrån sig den internrapport om en högre chef inom myndigheten som han gjort. Länsstyrelsens ledning reagerade starkt och under tumultartade former stängdes Sjölin av från sitt uppdrag. Externa revisorer granskade hans rapport. De kom fram till att Sjölin agerat över sina befogenheter. Nu har alltså en överenskommelse nåtts mellan de båda parterna.

–Jag har egentligen inga känslor alls för den. Jag hade hellre haft kvar mitt arbete, säger Tommie Sjölin.

Hur kommer det sig att du går med på det här med tanke på hur felaktigt behandlad du har känt dig av din arbetsgivare?

–Jag tror inte att någon hade varit betjänt av en lång rättsprocess. Jag själv måste någon gång dra ett streck och gå vidare i min karriär.

Nu ska riksrevisionen inom kort säga sitt i ärendet.