Vite mot belastningsskador

Slakteriföretaget Scan döms att betala vite på tre miljoner kronor, om man inte genomför ett antal åtgärder för att komma tillrätta med belastningsskadorna bland styckare.

Det var i samband med inspektioner förra året av flera större styckningsanläggningar som verket uppmärksammade fler brister i arbetsmiljön för styckarna. Inspektionerna gjordes på bland annat slakterianläggningen i Kristianstad.

Arbetsmiljöverket upptäckte vid inspektionerna att det förekommer ensidigt upprepat arbete och kräver bland annat att styckarnas arbetspass ska organiseras så att det blir en jämn belastning på kroppen, och möjlighet till återhämtning. De ska jobba kortare pass, varvade med pauser eller arbetsrotation.

Dessutom ska Scan införskaffa teknisk utrustning som ska underlätta för styckarna, temperaturen i lokalerna ska regleras bättre och rutinerna ska ses över.

Arbetsmiljöverket har tidigare konstaterat att styckarna utsätts för extrem fysisk belastning, och att belastningsskador är vanligt inom yrkeskåren.

Problemen på slakterianläggningarna ska vara åtgärdade senast 30 september nästa år, annars får Scan alltså betala vite på tre miljoner kronor.

Anläggningarna som berörs finns förutom i Kristianstad, i Skara och Linköping.