Hyresgästföreningen överklagar direktiv

Helsingborgshems nya ägardirektiv, som bland annat ger det kommunala bostadsbolaget möjlighet att sälja ut sina hyresrätter har nu överklagats till Länsrätten. Hyresgästföreningen som ligger bakom överklagandet hävdar att de nya direktiven, som drevs igenom av den styrande borgerliga femklövern, innebär en särbehandling av vissa invånare.

Politikerna gav Helsingborgshem nya ägardirektiv nu i mars som skulle göra det möjligt att sälja ut lägenheter, det vill säga att ombilda hyresrätter till bostadsrätter. Det är en klar politisk viljeinriktning. Och man vill börja med områdena Dalhem och Drottninghög som anses som resurssvaga.

För att göra det lättare för de boende att klara av köpen fick det kommunala bostadsbolaget direktiv att skaffa fram lånemöjligheter till personer som annars inte skulle godkännas vid en vanlig kreditprövning. Och det betyder, enligt hyresgästföreningen, att vissa kommunmedlemmar, nämligen dom som är resurssvaga och som har Helsingborgshem som hyresvärd, får fördelar som andra helsingborgare inte får, till exempel de som har andra hyresvärdar eller som bor någon annanstans.  Det är ett brott mot likställighetsprincipen, säger föreningens jurist Stefan Bolin i inlagan.

Dessutom, säger man, ska de aktuella lägenheterna säljas till lägre bokförda värden medan lägenheter i andra områden ska säljas till marknadsvärden, vilket alltså gör skillnad på folk med olika adresser.

Om man har två olika värderingsprinciper leder det till en förmögenhetsöverföring till de i resurssvaga områden och det har kommunen enligt lag inte rätt att göra, säger Stefan Bolin.