Behov av nya bostäder stort i Skåne

Behovet av att bygga nya bostäder i Skåne är stort. Det visar en färsk analys från Boverket. Allra störst är behovet av nya hus i Malmö och kommunerna runt omkring staden.

Boverket har räknat ut hur många nya bostäder som behövs i olika regioner fram till år 2020. Analysen visar att hela Skåne är i stort behov av nya bostäder.

I sin analys har Boverket delat in Skåne i fyra lokala arbetsmarknadsområden;

Malmö som sträcker sig ända från Höör i mellersta Skåne till Ystad i söder, Helsingborg som sträcker sig upp till Ängelholm och österut till Perstorp, Kristianstad som täcker nordöstra Skåne och Simrishamn, sydöstra.

Störst behov av nya bostäder har Malmö och Helsingborgsområdet där 3 900 nya bostäder per år behövs.

Men i Malmö byggs det också mycket bostäder. Under 2006 påbörjades byggen av hela 5 900 bostäder i Malmö området.

I Helsingborg behövs drygt 1000 nya bostäder per år, i Kristianstad runt 300 och i Simrishamn knappt 50 bostäder per år.

Boverket menar dock att byggbehovet i Malmöområdet kan komma att se annorlunda ut än verket räknat med eftersom det framtida flyttmönstret i Öresundsregionen är svårt att uppskatta.