Förseningar på tågbana i sommar

Resenärer med Kustbanetåget mellan Helsingör och Köpenhamn får räkna med kraftiga störningar i trafiken i sommar. Från DSB talar man om färre avgångar, trängsel och nödtidtabell. Anledningen är att spåren ska bytas ut.

De dubbla spåren mellan Köpenhamn och Helsingör är gamla och buckliga och ska därför bytas ut på den tätt frekventerade kustbanan.

Lördag den 19 maj börjar eländet berättar DSB. Då införs en nödtidtabell som ska fungera hela sommaren och som innebär att det normalt bara kör två tåg i timmen och i rusningstid blir det fyra tåg i timmen vilket är synnerligen lite jämfört med idag.

Till råga på det får man räkna med förseningar och inställda avgångar. Dessutom blir åktiden förlängd med upp till tjugo minuter.

Förberedda på förseningar
DSB har laddat upp med gott om informatörer som ska finnas till hands på stationerna med färsk information om inställda tåg och annat och driftscentralen i Köpenhamn har specialtränats i att reagera snabbt när något uppstår. Ersättningsbussar står i högsta beredskap.

Blir det ändå bekymmer så har personalen på tåg och perronger värdekuponger att dela ut till passagerarna som plåster på såren.

Kustbanan allt mer populär
Fler och fler väljer nu Kustbanan framför köerna på motorvägarna. I fjor ökade resandeantalet med fyra procent och hittills i år är det åtta procent, vilket innebär 650 000 fler resande på helårsbasis.

Spårarbetet pågår fram till den 26 augusti.