Få barn hos dagmamma

Andelen skånska barn som går hos dagmammor har mer än halverats de senaste tio åren. Färre föräldrar väljer dagmamma åt sina barn och det är även svårt att rekrytera nya dagbarnvårdare. Men i Lomma har man lyckats vända trenden.

-Just nu är det stor efterfrågan på dagmammor i Lomma. Det är ju inte det att vi bara går på lekplatser. Vi går och badar och är mycket utomhus i skog och mark och det tror jag att många föräldrar uppskattar idag, säger Christina Burmester och Eva-Karin Andersson, som är dagmammor i Lomma.

Fler barn köar till dagmamma inne i samhället Lomma inför hösten än föregående höst och där är det inte heller svårt att få tag på nya dagmammor. Men i den andra kommundelen, i Bjärred, läggs dagbarnvårdarverksamheten ner, eftersom man där inte lyckats ersätta pensionerade dagmammor.

På många håll i Skåne minskar alltså antalet barn som har dagmamma. För tio år sedan gick 13 procent av alla skånska barn i förskoleåldern hos dagmamma. 2005 var siffran nere i sex procent och i Malmö, till exempel, är det bara en procent av alla barn i förskoleåldern som går hos dagmamma.

-Många av de föräldrar som har barn idag känner dåligt till dagmammor, de har själv gått på förskola. Sen saluför vi i kommunen dagmammorna för dåligt, säger Eva Håkansson, som sen 1980-talet ansvarat för dagbarnvårdarna i norra Lund.