Lund sänker skatten 15 öre

Lunds borgerliga majoritet sänker skatten med 15 öre för 2008, tack vare ökade skatteinkomster. De har lovat att totalt sänka kommunalskatten med 75 öre under mandatperioden.

– Vi sänker skatten, men fortsätter med satsningar och utökar verksamheten med nya tjänster, säger Mats Helmfrid (m), kommunstyrelsens ordförande.

Genom tillväxten i kommunen räknar nu alltså dom borgerliga med att kunna sänka skatten med 15 öre. Går den förändringen igenom så har man isåfall sänkt skatten med totalt 40 öre hittills, vilket alltså blir drygt hälften av den utlovade sänkningen på totalt 75 öre.

I och med tillväxten i kommunen så gör man även justeringar i budgeten vad det gäller barnomsorgen. Det skjuts till pengar för utbyggnad av skola och förskola. Andra förändringar är bland annat att man satsar för att få mindre barngrupper och satsar på att minska köerna till handikappverksamheten. Men en av de största förändringarna är ändå just skattesänkningen som motsvarar 27 miljoner kronor.