Vikingaby strider för status som museum

Tvisten mellan Fotevikens vikingaby i Höllviken och Skatteverket fortsätter. Stiftelsen blev upptaxerad eftersom skatteverket anser att dom håller på med kommersiell turistverksamhet.

– Skatteverket har likställt oss med Bert Karlssons Sommarland och menar att vi inte skulle förmedla forskarresultat. Det är rätt så anmärkningsvärt för det är precis det vi håller på med, säger Sven Rosborn, forskningsansvarig och informationschef på Foteviken.

Foteviken menar att dom genom vikingabyn förmedlar historiska forskningsresultat. Något som däremot Skatteverket inte håller med om utan menar att vikingabyn istället sysslar med kommersiell turistverksamhet och ska därför betala skatt och moms som andra sådana verksamheter. Ärendet har nu överklagats till kammarrätten och Sven Rosborn menar att från Fotevikens sida så är det inte en ekonomisk fråga.

– Uppenbart så vill Skatteverket se museer som de var på 1800-talet men utvecklingen har gått framåt. Ytterst är det frågan om rätten att förmedla vårt kulturarv.