Virke kvar i skogen efter stormarna

Det finns betydligt mer stormfällt virke som ligger kvar ute i skogarna i södra Sverige än förväntat. Det visar en rapport från den helikopterinventering som Skogsstyrelsen gjort och som nu är klar. Därför har också risken för att granbarkborrar ska förstöra virket ökar betydligt:

Det ser illa ut i skogarna i södra Sverige, stormarna Gudrun och nu senast stormen Per har blåst ned massor av träd.

Efter stormen Per trodde Skogsstyrelsen först att 12 miljoner kubikmeter blåst ned, men helikopterinventeringen visar att det är värre än så. 16 miljoner kubikmeter virke kan ha skadats.

Att så mycket virke ligger i vindfällen ökar risken för att granbarkborrarna kan föröka sig, äta upp och döda skogen. 

För att minimera skadorna så är markägarna skyldiga att transportera bort stormfällt virke till den 1 juli för att skogen inte ska drabbas av ytterligare angrepp från granbarkborren.