Regionens sjukhusdrift kan privatiseras

Delar av fastighetsdriften av Skånes sjukhus kan bli privat. Enligt ett förslag som fastighetsnämnden ska ta ställning till nästa vecka ska driften av Regionfastigheter läggas ut på entreprenad.

På tisdagen får personalen på Regionfastigheter besked om vilka delar av verksamheten som kan komma att privatiseras. Regionfastigheter är Region Skånes fastighetsförvaltning och det var i samband med att regionfullmäktige förra året klubbade budgeten som fastighetsnämnden fick uppdraget att se över om delar av driften av fastigheterna kunde läggas ut på entreprenad.

Genom att Regionfastigheter ska ägna sig åt rollen som fastighetsägare och vara en beställare av tjänster är förhoppningen att få ner driftskostnaderna.

Regionfastigheter har idag 355 anställda men de som berörs av privatiseringen är de 270 som finns inom teknisk förvaltning. Hur många som riskerar att förlora jobbet är för tidigt att säga, runt 80 anställda kan påverkas men moderaten Douglas Roth som är ordförande i fastighetsnämnden säger att han räknar med att entreprenörerna tar över en del personal.

Han säger också att akutsjukhusen inte ska påverkas men att driften av sjukhusen och fastigheterna i bland annat Hässleholm, Simrishamn och Ängelholm kan vara aktuella för entreprenad.

Nästa vecka ska Region Skånes fastighetsnämnd besluta om förslaget.