Svårt klara körkortet i Helsingborg

Körkortsinspektörerna i Helsingborg och i Malmö är de hårdaste i landet.  Bara var tredje privatist klarar körkortsprovet. Proven som har undersökts är från 2005.

Det är svårt att ta körkort i Malmö och i Helsingborg, det är välkänt, men det beror inte på att dom skånska körkortsaspiranterna skulle vara tröga eller dumma.  Utan det beror på att körkortsinspektörerna inte bedömer kunskaperna på ett enhetligt sätt. Det säjer Riksrevisionen som efter sin undersökning nu klagar till regeringen

Den som tar körkort i t ex Örnsköldsvik har dubbelt så stor chans, där klarar två av tre privatister uppkörningsproven.

Däremot den som går på körskola har bättre möjlighet att klara uppkörningen men också här ser man en tydlig skillnad. 

Av de som kör upp från körskolor i Malmö och Helsingborg klarar 69 procent uppkörningen, i Kristianstad 73 procent , medan den som körde upp i Örnsköldsvik hade det lättare.  Där godkändes hela 82 procent av aspiranterna.

Ulf Gruvberg som är ansvarig för utredningen hos Riksrevisionen säjer att man ser att skillnaderna mellan inspektörerna och kontoren har ökat och man tycker det är anmärkningsvärt. Enligt honom har vägverkets tillsyn av hur uppkörningsproven fungerar i praktiken varit obefintlig. Han menar nu att ansvaret blir en fråga för regeringen.