Nordöstra Skåne kan få pågatåg

Redan om tre år kan nordöstra Skåne få sina egna pågatåg som går varje halvtimme. Den förhoppningen finns hos regionpolitikerna i nordost som nu ger sina politikerkollegor i kommunerna sitt stöd för en ny lokaltågtrafik. Om det blir verklighet kommer tågen åter att stanna i bland annat Hästveda och Sösdala.

Det är de fem kommunerna i nordöstra Skåne tillsammans med Markaryd och Älmhult som drivit frågan om ett nytt lokaltågsystem i nordost. De har bland annat beställt en utredning om hur trafiken skulle kunna se ut.

– Det handlar om att skapa en arbetsmarknad i Skåne, att människor snabbare ska kunna ta sig till olika arbetsplatser i Skåne, säger Per-Ingvar Johnsson (c), ordförande för den regionala beredningen för tillväxt och hälsa i Nordöstra Skåne.

Nu har de så att säga fått med sig regionpolitikerna på tåget. Den regionala beredningen för tillväxt och hälsa i Nordöstra Skåne har i politisk enighet beslutat att de vill att frågan ska upp i regionfullmäktige.

Om Region Skånes politiker beslutar sig för att satsa på att nordöstra Skåne ska få sina egna pågatåg kan det bli verklighet redan om tre fyra år. Om det förslag som finns skulle gå igenom så kommer det att bli åtta nya tågstationer på mindre orter som exempelvis Hästveda och Sösdala.

– Det handlar om att skapa en arbetsmarknad i Skåne, att människor snabbare ska kunna ta sig till olika arbetsplatser i Skåne, säger Per-Ingvar Johnsson (c), ordförande för den regionala beredningen för tillväxt och hälsa i Nordöstra Skåne.