Arbetsmiljöverket kräver riskbedömning

Arbetsmiljöverket kräver att Ängelholms kommun ska upprätta bättre rutiner för riskbedömingar inom barnomsorgen. Det som resultat av den anmälan om de långvariga problemen med överbeläggning på förskolorna som Lärarförbundets- och Kommunals huvudskyddsombud gjorde i början på året.

– De här kraven kommer förhoppningsvis leda till att det kommer se annorlunda ut i verksamheten. Man ska ta hänsyn till hur många barn vi kan ta in, vilka barn vi kan ha och vilka kompetenser vi har i verksamheten, säger Ann Anderholm, lärarförbundets huvudskyddsombud i Ängelholm.

Arbetsmiljöverket kräver att det ska göras bättre riskbedömningar innan det genomförs olika former av förändringar inom förskolan. Dessutom kräver man att varje förskola ska göra en egen riskbedömning inför terminsstart. Senast den sista juni vill Arbetsmiljöverket ha svar och det svaret ska kommunen arbeta fram tillsammans med facken. De fackliga representanterna har krävt att beslutsfattarna ska lyssna mer på personalen.

– Jag tror och hoppas att detta är en början till att vi faktiskt blir lyssnade på, säger Ann Aderholm.