Avstängning hotar studenter i Malmö

Uppemot 2000 studenter på Malmö Högskola har inte betalat sin kåravgift och riskerar därmed att bli avstängda från vidare studier. För att få fler att betala skickar nu högskolan ut brev till de berörda studenterna.

– Om man inte betalar riskerar man att bli avstängd och att inte få ut sina examensbevis förrän man har betalat kåravgifterna, säger Hans Jonsson, jurist på Malmö Högskola.

Den som studerar vid en högskola eller ett universitet i Sverige måste enligt lag också vara medlem i studentkåren.

För Malmö högskola är kåravgiften för den här vårterminen 270 kronor. Och det är alltså den summan som runt 2000 studenter inte har betalat.

Att det finns studenter som inte betalar kåravgiften är relativt vanligt. Däremot är det ovanligt att det är så många som 2000 vid just Malmö Högskola. Därför skickas nu en påminnelse ut till studenterna. Betalar du inte så kan du faktiskt bli avstängd.

– Det har hänt två gånger tidigare att rektor har fattat beslut om avstängning och då har det gällt 600-700 personer vid varje tillfälle, när man väl betalar in upphör det här beslutet per automatik. Och vi hoppas nu att vi inte ska behöva stänga av någon, varken vi eller kåren har någon önskan att stänga av studenter, säger Hans Jonsson.