Grönt ljus får fler att välja bussen

När bussen kommer ska stoppljuset slå om till grönt. I höst är Malmö stad först ut i en ny satsning för att få fler att välja bussen framför bilen och på gatukontoret i Malmö tror man att det här kan bli modellen för hela Skåne.

-Tanken nu är att man ska kunna ta en regionbuss och åka upp till Kristianstad och alla signalreglerade korsningar man passerar ska man se till att kunna släppa fram bussen så snabbt som möjligt, säger Tommy Jensen på gatukontoret i Malmö.

Det är i samarbete med Skånetrafiken som Malmö stad nu tagit fram det nya systemet. Det fungerar som så att bussen skickar ut en radiovåg, som en mottagare på trafiksignalen tar emot på samma sätt som bussen idag skickar iväg signaler till Skånetrafikens elektroniska avgångstavlor. Nu är det upp till de andra skånska kommunerna att införa systemet.

-Till en början hoppas vi hoppas att så många som möjligt ska välja kollektiv för att miska bilismen i stan, säger Tommy Jensen.

Från Skånetrafikens sida hoppas man på att framför allt stadsbussarna ska gå snabbare tack vare stoppljusen. En viktig del i det är de bussfiler som ska ta bussarna snabbare fram till stoppljusen.