Scan hotar att flytta utomlands

Slakteriföretaget Scan, med verksamhet bland annat i Kristianstad, hotar nu med att flytta verksamheten utomlands. Bakgrunden är Arbetsmiljöverkets hårda krav på förbättringar av styckarnas arbetsmiljö.

Från Scan hävdar man att kraven är orimliga. Enligt informationsdirektör Hampe Mobärg arbetar företaget aktivt för att förbättra arbetsmiljön. Men det måste göras tillsammans med andra aktörer inom branschen.

– Annars finns det risk att svensk slakteribransch slås ut helt i konkurrensen mot de utländska aktörerna, säger Hampe Mobärg.

I mer än tre år har arbetsmiljöverket försökt att förmå Scan att förbättra arbetsmiljön för styckarna, men utan resultat. Därför skärpte verket i förra veckan tonen mot Scan och hotade med ett vite på tre miljoner om företaget inte vidtar åtgärder senast 2008.

Det var efter inspektioner på företagets slakterier i Linköping, Skara och Kristianstad som verket kunde konstatera att styckarna utsätts för extrem fysisk belastning. Många slaktare har problem med värk i armar och axlar och därför kräver nu Arbetsmiljöverket en satsning på styckarnas arbetsmiljö.

- Att flytta produktionen är lite väl drastiskt. Låt oss sätta oss ner och se d’vad vi kan göra för att förbättra miljön för våra styckare, säger Bo Blomdahl, klubbordförande för livs på Scan i Kristianstad.