Besparingar kan hota säkerheten

Kommunal vill inte att psykiatrins slutenvård ska drabbas av de besparingar som nu görs på Lunds universitetssjukhus. I slutet av april blev två skötare inom psykiatrin svårt misshandlade och facket tror att de anställdas säkerhet hotas om personalstyrkan minskar.

– Vi har stora avdelningar och ständig överbeläggning. Fler personer på samma yta kan skapa oroligheter. Nästa sparbeting kan innebära att man minskar på personalen och då är det en fara för säkerheten, säger Anne-Lii Eriksson, Kommunals sektionsordförande för skötarna inom psykiatrin i Lund.