Gift i skånskt kött

Förhöjda halter av mögelgiftet ochratoxin, som bland annat kan ge människor som äter köttet skador på lever och njure, har nyligen upptäckts i kött som sålts i butikerna. En del av köttet kommer från djur i Skåne. Nu ska fodret som djuren ätit kontrolleras.

– Det är väldigt sällsynt att vi hittar i kroppar ochratoxin och det här måste givetvis kontrolleras. Det är stor sannolikhet att ochratoxinet kommer från fodret som djuren ätit, säger Stig Widell, chef för foderenheten på Jordbruksverket.

Det är bland annat i foder som inte har torkat ordentligt som mögelgiftet ochratoxin kan bildas. Giftet kan föras vidare till människor via kött från djur som ätit det dåliga fodret.

I det här fallet har Livsmedelsverket upptäckt förhöjda halter av mögelgiftet hos ett ungnöt som slaktats i Visby och två grisar i Skåne. Men trots att köttet har sålts ute i butikerna säger Lilianne Abramsson Zetterberg, toxikolog på Livsmedelsverket, att det inte finns någon anledning till oro. Det krävs regelbunden konsumtion av kött med höga gifthalter för att människor ska komma till skada.

Jordbruksverket kan nu alltså granska fodret på de aktuella gårdarna för att förhindra att fler djur drabbas.

– Finns det foder kvar med höga halter av ochratoxin så kommer vi säga att det inte kan användas, säger Stig Widell

Förra årets kraftiga regn kan vara en orsak till att mögelgift förekommer i foder på svenska gårdar.