Barnkriscentrum skapas i Helsingborg

Ett barnkriscentrum planeras nu i Helsingborg för att på ett bättre sätt kunna utreda fall där barn utsatts för våld och sexuella övergrepp. Den här typen av brott har under de senaste åren ökat med drygt 30 procent i nordvästra Skåne.

– Det är skrämmande. Men om man ska se det positivt så uppdagas den här typen av brott mer idag och kommer ut från hemmen, säger Thomas Finnborg (m), kommunalråd i Helsingborg.

En förklaring till att anmälningar om våld och sexuella övergrepp mot barn ökat beror helt enkelt på att fler anmäler brotten. Det handlar om ett par hundra anmälningar om året i Nordvästskåne.

Varje utredning är krävande och kan ta lång tid, dessutom är många myndigheter inblandade och idag måste barnen berätta om vad de upplevt för olika personer vid olika tillfällen.

För att göra det lättare för barnen planerar man nu för ett barnkriscentrum i Helsingborg där barnen i lugn och ro ska kunna träffa alla inblandade myndigheter vid ett och samma tillfälle. Det nya barnkriscentrat är tänkt att kunna användas av flera kommuner i nordvästra Skåne.

– Vi håller på att titta över lokaler nu och det blir i hösten eller kring årsskiftet som det här kommer igång, tror Thomas Finnborg (m).