Åkerier får hjälp av Vägverket

Vägverket i Skåne fortsätter nu sin kampanj där det försöker få åkerier som kör på länets vägar att tänka mer på miljön och säkerheten. Nu diskuterar verket med polska åkerier.

Lastbilstrafiken ökar hela tiden på de skånska vägarna och nu jobbar Vägverket med att få åkerierna att bli mer miljövänliga och satsa på trafiksäkerhet. Verket har börjat bearbeta svenska åkeriet och nu ger man sig alltså i kast med de polska.

- Vår förhoppningen är att det ska bli lugnare och mer miljövänligt på våra vägar, säger Magnus Bengtsson, som är projektledare på Vägverkets kontor i Kristianstad.

Efter en kartläggning i slutet av förra året stod det klart att så mycket som 85 procent av lastbilarna som kommer in via Skånes hamnar är utlandsregistrerade. Kartläggningen visade också att den tunga trafiken genom Skåne är mycket omfattande.

- Nu försöker vi få de polska åkerierna att ta fram en handlingsplan och sen jobba med uppföljningar, som till exempel att sätta in alkolås och ha utbildning med föraren när det gäller miljö och trafiksäkerhet, säger Magnus Bengtsson.