Ogräs bekämpas för att öka säkerheten

I helgen påbörjade Banverket årets ogräsbekämpning längs med järnvägen och de skånska tågstationerna. Arbetet pågår hela sommaren i syfte att höja säkerheten för resenärer och tågpersonal.

– Vi bekämpar ogräset på järnvägen för att hålla säkerheten på en hög nivå, gräs och ogräs som växer i spåren skapar flera problem för oss. Dels för personal som jobbar i spåret, dels för tågförare för den här vegetationen kan skymma signaler som står låga i spåren, säger Jonas Bengtsson som är informatör på Banverket.

Ogräsbekämpningen är dock inte helt okomplicerad. Många järnvägar går genom känsliga landområden och platser med viktiga vattentäkter. Besprutningståget är därför noggrant inställt på vilka platser som ska ogräsbekämpas och vilka som ska undvikas.

– Vi kör varken med tåget eller med de andra maskinerna när det regnar och vi har skydd på våra maskiner så att inte bekämpningsmedlet ska spridas, berättar Jonas Bengtsson.

Bekämpningsmedlet man använder, Roundup Bio är godkänt av Kemikalieinspektionen och Banverkets kemikalieråd. Men än så länge finns inget helt biologiskt bekämpningsmedel.

– Vi håller på med försök med andra metoder. Det är klart att det skulle vara det bästa att ha ett helt ekologiskt medel, säger Jonas Bengtsson.