Små rörelser av tunnelborrningar

Över 200 hus i Malmö kontrolleras för att se hur mycket rörelse Citytunnelns borrningar orsakar i husen. Än så länge går arbetet enligt planerna.

- Hittills har det varit relativt små rörelser i husen, vi håller oss gott och väl inom miljödomens krav, säger Jan Hartlén, Citytunnelns geotekniske expert.

Mätningar ingår i ett omfattande kontrollprogram som fortlöpande mäter rörelser i husen vid Citytunnelns arbetsplatser. Mätningarna fortsätter till bygget är klart omkring 2009.