Fastighetsägarna vill marknadsanpassa hyror

Det är inte tillräckligt lönsamt att äga hyreshusägarna anser intresseorganisationen Fastighetsägarna syd. Årligen gör de en pris- och hyresbarometer. Enligt den har kostnaderna för de skånska fastighetsägarna stigit med nästan nio procent under 2006 till 2007. Under samma period har hyrorna bara ökat med knappt en procent.

– Då är man inte intresserad av att äga och förvalta i samma utsträckning som tidigare, säger organisationens vd Nils-Göran Larsson.

Men det är inte bara i de skånska storstäderna som allt fler hyresrätter görs om till bostadsrätter. Tendensen märks också i exempelvis Kristianstad, Ängelholm och Ystad. Enligt Nils-Göran Larsson, som är vd för intresseorganisationen Fastighetsägarna Syd, så beror det på dålig lönsamhet.

Nils-Göran Larsson tycker att kommunen måste stiga fram och ta sitt ansvar. De styr prisbildningen på el, värme och vatten som är en stor utgiftspost för fastighetsägarna. På lång sikt vill han ha se en mer marknadsanpassad hyressättning.