Nu krävs tillstånd för ålfiske

Sedan tre veckor tillbaka är det förbjudet med ålfiske utan tillstånd. I Skåne har ett 60-tal fiskare fått tillstånd att fiska ål men flera fritidsfiskare har fått avslag.

Det var i februari som Fiskeriverkets styrelse tog beslutet att från den första maj förbjuda i princip allt ålfiske i svenska vatten. Anledningen till förbudet är att ålen är utrotningshotad och uppsatt på Artdatabankens rödlista.

Men det är många som utnyttjat möjligheten att få dispens. I Skåne har ett 60-tal fiskare än så länge fått tillstånd från Länsstyrelsen att fiska ål trots förbudet. Fiskeridirektör Johan Wagnström säger att det uteslutande handlar om yrkesmässiga fiskare.

Ett tjugotal ansökningar har fått avslag, det rör sig framförallt om fritidsfiskare och de som har ål som komplement till annan fångst.