Fortsatt försening av Hallandsåstunneln

Tunnelbygget genom Hallandsåsen går fortfarande inte så fort som planerat. I stället har förseningen ökat från sex till sju månader det senaste halvåret.

Men inkörningsproblemen för tunnelborren är enligt Banverket projekt Hallandsås informationschef Ulf Angberg i stort sett över. I stället är det problem med att det läckt in mycket vatten i tunneln som gjort att tunnelbygget gått sakta på senare tid.

– Det har varit mycket vatten, så vissa dygn har maskinen fått stå still, säger informationschef Ulf Angberg.

Någon säker prognos på hur förseningarna påverkar tidsplanen och kostnaderna för bygget vågar Banverket inte lämna förrän till årsskiftet.