Socialdemokraterna tar fram nytt skolförslag

Socialdemokraterna vill återta initiativet i skolpolitiken. En helt ny utbildningspolitisk plattform ska tas fram.

– Vi känner litet att vi tappat initiativet i frågan och vill öppna för en diskussion. Det diskuteras för mycket om kepsar och mobiltelefonförbud och för litet om ökade klyftor mellan olika skolor och dess resultat. Men ordning och reda är så klart en grundförutsättning, säger riksdagsledamoten Marie Granlund från Malmö som ska leda arbetet.