Dåligt badvatten i Trelleborg

Höganäs badvatten blir allt bättre och får högsta betyg på alla sina 16 badplatser enligt EU:s lista över Europas badvatten. Däremot har Trelleborg fått stämpeln otjänligt på alla sina fem badplatser.   

Trelleborg blev underkända på alla sina fem bad och därmed sämst i landet. EU har gjort mätningar på 850 badplatser. Men att Trelleborg är sämst beror på att de använder en annan mätteknik, enligt de ansvariga på kommunen.

- Vi kommer nu gå över till EU:s mätstandard och då kommer samtliga av våra bad att bli godkända, säger Görgen Holmdahl (spi), ordföranden i miljönämnden i Trelleborg.

Höganäs har fått toppbetyg på alla sina 16 badplatser.

Badvattnen i Skåne är över lag ganska bra när det gäller innehåll av kolibakterier. Men det finns några bad med anmärkningar till exempel Borstahusen Piren, Lomma Centrum, Sibbarps barnviken och Helsingborg med tio havsbad har halkat efter lite.